Prisene gjelder telefrie løsmasser og dersom det er ledig kapasitet i distribusjonsnettet.
Type tilknytning - privatkunderBeløp i kroner
Fra- og tilkobling ved arbeid i inntaket1 050
Luftinnstrekk OV inntil 80A 5 700
Luftinnstrekk OV mellom 80A og 125A 6 300
Kabelinnstrekk OV inntil 125A 11000
Økning av OV uten skifte av innstrekk 3 050
Utvidelse fra 1-fase til 3-fase følger reglene for nytilknytning. Satsene er som over.
Kabel og kabelskap til rekkehus hvor alle leiligheter henter strøm fra felles kabelskap, gebyr pr. leilighet 7 600
Oppsplitting av anlegg (montere flere målere uten skift av innstrekk) 3 050
Sammenslåing av anlegg (fjerne målere uten skift av innstrekk)
Anlegg der vi tidligere har lagt kabel fram til tomt og kabelen ligger i kveil, VK viderefører kabel inn til hus.5 700

 

Et normalt bolighus har behov for 25 kW.

Dette tilsvarer en Overbelastningsvern (OV) på 3x63 A ved 230 Volt.

For fritidsbolig er normalt behovet 10 kW.

Det er ikke merverdiavgift på tilknytningsgebyr for privatkunder.