Hva gjør jeg hvis strømmen går?
Du kan enkelt kontrollere om årsaken til strømbruddet er inne i huset eller om det er i strømnettet til Varanger KraftNett.

Helt strømløs
Hvis naboer også mangler strøm, er det en feil på nettet. Ring oss på tlf. 78 96 26 99.

Om strømmen går bare hos deg:
• Kontroller at hovedsikringer eller jordfeilbryter (se nedenfor) er intakte. Har du automatsikringer skal bryteren vende opp eller proppen være trykket inn. Har du skrusikringer/patronsikringer, så skift disse. Det er ofte vanskelig å se om det er brudd i disse.
• Kontroller at inntakssikringer er intakte. Inntakssikringer er vanligvis plassert der kabel eller luftledning kommer inn i huset.
• Hvis noe av dette har slått ut, er det en intern feil i din installasjon, og du må kontakte installatør.

Hvis eget anlegg er i orden er det mye som tyder på at feilen er i strømnettet. Kontakt feilmeldingen på 78 96 26 99 og montør blir sendt ut for å sjekke feil/utbedre feilen *

Redusert spenning/dimmet belysning
Hvis du opplever at du har ”halv spenning”, det vil si at det så vidt gløder noen steder og at deler av huset ikke har strøm:
• Kontroller inntakssikringer og hovedsikringer hvis du har et trefaseanlegg (3 hovedsikringer)
• Har du standard anlegg (to hovedsikringer) er feilen ute i nettet. Kontakt oss på telefon 78 96 26 99.

Jordfeil
Les mer om jordfeil her


Melding om feil rettes til Feilmeldingen på telefon 78 96 26 99.

Varanger KraftNett overvåker og fjernstyrer strømnettet i Øst-Finnmark fra selskapets Nettsentral. Feil i lavspentnettet som ikke berører hele nettområdet, men bare enkelte kunder, vil ikke automatisk bli fanget opp av systemet. Varanger KraftNett er derfor avhengig av tilbakemeldinger fra kundene om feil i strømforsyningen slik at feil kan bli rettet.

Et par gode tips
Print ut "Om strømmen går" og heng den i sikringsskapet. Da har du alltid oversikten over hva du skal gjøre dersom strømmen skulle gå. Det kan også være lurt å ha en liten lommelykt liggende i sikringsskapet

*) Ta kontakt med oss dersom du mener at feilen ikke er i eget anlegg. Vi vil da sende ut montør som kan feilsøke og eventuelt utbedre feilen. Vi gjør oppmerksom på at kunden faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel var i kundens eget anlegg.

Ifølge eltilsynsloven er kunden ansvarlig for kontroll av eget anlegg, og for at anlegget er i forskriftsmessig stand. Kunden kan kontakte elektriker/installatør for egen regning ved behov for hjelp til å avdekke om feilen er i eget anlegg.