• info_alert
    Strømutkobling Tårneveien.
    I forbindelse med vedlikeholdsarbeid vil det bli strømutkobling fra Rabbvann til Urdalen fredag 22.10.21 i mellom kl. 10:00 og 13:00 Følgende nettstasjoner blir berørt; 112727 Rabbvann 112729 Hornholmvann 112717 Urdalshytta Anlegget må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Det tas værforbehold.