Driftsmeldinger

  • info_alert
    Planlagt strømstans Bugøyfjord
    På grunn av arbeide blir det strømstans på følgende strekning: Ferdesmyra - Bugøyfjord. torsdag 22 mars mellom kl. 10.00 og 12.00. Linjene må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere enn annonsert. det tas værforbehold. Feilmelding: 78962699
  • info_alert
    Planlagt strømstans Pasvik. område strand-midtveis
    På grunn av arbeid blir det strømstans på følgende strekninger: Strand-Midveis. Fredag 9. mars mellom kl. 09.00 og 11.00. Linjen må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere enn annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding: 78 96 26 99