Varanger KraftNett AS

 

Varanger KraftNett AS er konsernets nettselskap. Selskapet overfører energi til ca 16 000 små og store nettkunder.

Varanger KraftNett AS eies 100 prosent av Varanger Kraft AS og har hovedkontor i Vadsø, men har også distriktskontor i Sør-Varanger, Nesseby og Vardø. Selskapet har 50 ansatte.

Varanger KraftNett AS eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet i Øst-Finnmark, totalt ca 550 km regionalnett og ca 2750 km fordelingsnett. Dette omfatter både høyspentnettet som overfører kraften, og lavspentnettet som fordeler kraften til den enkelte kunde. 

Fire avdelinger 
Varanger KraftNett AS er organisert i fire avdelinger; Nettdrift, Kundeavdeling, Plan/prosjekt og Det lokale Eltilsyn. I tillegg til å sørge for at kundene får en sikker og stabil strømforsyning, har selskapet ansvar for måling og avregning av kundenes strømforbruk, og skal sørge for at kundene får riktig strømregning til rett tid. De skifter også målere, installerer fjernavlesere og utfører tilsynsoppgaver ute hos kundene..

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 10
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraftnett.no