Ta kontakt med installatør tidligst mulig.

Installatør beregner effektbehovet og sender nettselskapet elektronisk forhåndsmelding.

Nettselskapet beregner hva det vil koste å kunne levere det forespurte effektbehovet.

Det blir krevet et anleggsbidrag med de faktiske kostnader.

Når anleggsbidraget er betalt vil tiltak bli utført.

Dersom uforutesette kostnader skulle oppstå kan nettselskapet etterregne inntil 15%.

Det er viktig at du som nettkunde kontakter kundeservice på tlf 78962610 og bestiller strømabonnement før anlegget kan ferdigstilles.