Nettleietariffer Varanger KraftNett AS

Varanger KraftNett har et mål om en stabil nettleie over tid.

Det koster å bygge og drive strømnett. Nettleien går til å bygge ut og vedlikeholde nettet på en effektiv og sikker måte. Det koster nesten det samme å drive strømnettet uansett om det går mye eller lite strøm gjennom ledningene.

I 2017 er nettleien for en husholdningskunde delt i et fastledd på kr. 3850,- pr. år og et energiledd på 23,2 øre/kWh.

For 2018 vil nettleien for husholdningskundene være uforandret.

Nettleiebrosjyre 2017 (PDF, 946KB)

Nettleiebrosjyre 2018 (PDF, 137KB)