6.9.17 Startet Varanger KraftNett AS med utrulling av AMS Automatiske strømmålere.

I 2017 Har nettselskapet rullet ut 31% av måleparken i vårt forsyningsområde.

19.2.18 Oppnådde vi milepælen 50%

17.7.18 Har vi byttet 82%.