Internett
Klikk her for å registrere målerstanden din nå. Dersom du mangler PIN-kode kan dette opprettes samtidig med registrering av målerstand.

Tekstmelding
Send oss en SMS! Våre SMS-brukere får melding på mobiltelefonen hver gang det er måleravlesning. De tekster oss målerstanden og får automatisk svar om forbruk siden forrige registrering.

For å kunne sende oss en SMS må du først registrere deg som SMS-bruker. Ta kontakt med Kundeservice

Nettkunder med AMS måler uten kommunikasjonsmodul og målere med stipulert forbruk
Varanger KraftNett trenger din målerstand for at din strømregning skal bli så korrekt som mulig. 
Om vi ikke mottar måleravlesning fra deg, vil ditt strømforbruk i perioden bli beregnet ut ifra tidligere forbruk.

Ved beregning av strømforbruk over lengre tid er sannsynligheten for at dine strømregninger ikke blir korrekte svært stor. I følge Standardavtalen og Varanger KraftNetts rutiner for måleravlesning har du som kunde derfor plikt til å rapportere din målerstand til oss jevnlig.