Måler uten kommunikasjon

For målere uten kommunikasjonsmodul er det viktig at du leser av strømmåleren og sender målerstanden til oss. Det er viktig å lese av innen den 1. hver måned, dette for å unngå høye stipuleringer fra Elhub.

Internett
Klikk her for å registrere målerstanden din nå. Dersom du mangler PIN-kode kan dette opprettes samtidig med registrering av målerstand.

SMS teksmelding
Motta varsling om måleravlesning på SMS, registrer deg som bruker på min side. Ved innsendt målerstand får du automatisk tilbakemelding på forbruk siden forrige måleravlesing.

Nettkunder med AMS måler uten kommunikasjonsmodul og målere med stipulert forbruk
Varanger KraftNett trenger din målerstand for at din strømregning skal bli så korrekt som mulig. 
Om vi ikke mottar måleravlesning fra deg, vil ditt strømforbruk i perioden bli beregnet ut ifra tidligere forbruk.

Ved beregning av strømforbruk over lengre tid er sannsynligheten for at dine strømregninger ikke blir korrekte svært stor. I følge Standardavtalen og Varanger KraftNetts rutiner for måleravlesning har du som kunde derfor plikt til å rapportere din målerstand til oss jevnlig.