Som kunde kan du få måleren din kontrollert, enten ved at vi setter opp en kontrollmåler ved siden av eller sender måleren inn til kontroll på et godkjent og nøytralt målerlaboratorium. 
Skulle det vise seg at måleren er innenfor de godkjente grensene for avvik, vil kostnadene dekkes av den som ber om kontrollen.
 
Vi viser til EBLs standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning
 
§ 5-3 siste avsnitt i standardavtalen sier:
”Den som forlanger måleutstyret kontrollert, dekker kostnadene ved kontrollen. Dersom kontrollen viser måleravvik større enn +/- 3 %, skal nettselskapet bekoste kontrollen.”

Kontrollmåling: kr 700,-

Innsending av måler til kontroll: ca 2160,- kr. Faktiske utlegg (frakt og test hos målerlaboratoriet).