Ved inn/utflytting
Du må kontakte din kraftleverandør for å melde om inn/utflytting.
Det inngås samtidig nettleieavtale mellom deg som nettkunde og Varanger KraftNett: Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning (DOCX, 342KB), utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet. 

Dersom du ikke velger deg en kraftleverandør, vil du få leveringspliktig kraft fra Varanger KraftNett. Denne tariffen er dyrere enn tariff fra kraftleverandør, og vi anbefaler derfor at du velger deg en kraftleverandør så snart som mulig.

Her kan du lese mer om leveringsplikt.

Huseier
I de tilfeller hvor Varanger KraftNett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart.