Meldinger om mørkt veilys

 

 

Varanger KraftNett har avviklet eierskapet til veilys.
Veilys på kommunale veier eies og driftes av den enkelte kommune, mens belysning på riks- fylkes- og europaveier tilhører Statens vegvesen. Mørke veilys meldes til den enkelte kommune eller Statens Vegvesen.

Om hele veilysrekken mørk tyder det på at det er feil med strømforsyningen til veilysene. Slike feil meldes til Varanger KraftNett på 78 96 26 00. Åpningstid 07:30 - 15:00.

 

Nye veilys
Det er den enkelte kommune som bestemmer om det skal monteres nye veilys. Private har ikke anledning til å inngå avtale direkte med nettselskapet om montasje og drift av veilys.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 10
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraftnett.no