VIKTIG INFO!

eFaktura 2.0
Fra 15. mai 2022  må du som eFakturakunde gi en generell aksept for eFaktura for å fortsette å være eFaktura-bruker. Klikk her for å lese mer.

                                                                                                                                                                     

Varanger Kraftnett AS endrer navn til Barents Nett AS

Olje- og energidepartementet har vedtatt forskriftsbestemmelser
om selskapsmessig og funksjonelt skille, og om markedsføring av
nettselskap. Bestemmelsene innebærer blant annet at Varanger
Kraft sitt nettselskap har skiftet navn fra Varanger KraftNett AS, til
Barents Nett AS. Les mer her


Ingen kompensasjon i vårt prisområde

Staten har valgt en linje hvor det er gjennomsnittsprisen i løpet av måneden som skal danne grunnlaget for om kompensasjonen slår inn eller ikke. I vårt prisområde (NO4) var gjennomsnittlig timepris i desember 60,68 øre. Gjennom kompensasjonsordningen skal staten dekke 55% av timeprisen over 70 øre. Ved en gjennomsnittspris på 80 øre, vil man da få dekt 5,5 øre pr. kilowatt slik ordningen er i dag. Dette gjelder husholdningskunder og boligselskaper. 


Ny nettleie utsettes

Stortingsflertallet ba fredag 17.desember 2021 nettselskapene i Norge å utsette innføringen av ny nettleiemodell som opprinnelig var bestemt ved årsskiftet. Varanger KraftNett følger Stortingets anmodning.

Varanger KraftNett har derfor besluttet å videreføre dagens nettleiemodell fra nyttår.

Det er varslet en prisøkning fra myndighetene, uavhengig av nettleiemodell. Den er ikke lagt inn for husholdningskunder, hyttekunder og næring under 100 000 kWh fra 1.1.2022. Det må derfor påregnes en prisøkning senere i 2022. Den aktuelle nettleiebrosjyren kan du finner her (PDF, 200KB).

                                                                                                                                                                        
Åpningstider kundesenteret:

Mandag - Fredag, kl. 11:00-14:00 


Hos kundeservice kan du få hjelp til det du lurer på. Om du trenger hjelp til noe anbefaler vi deg å ta en titt i høyre kolonne før du tar kontakt med oss på e-post eller telefon. Der finner du svaret på de spørsmålene og utfordringene våre kunder oftest har.
Vi hjelper deg med det du lurer på!

 

Telefon: 78 96 26 10
E-post: kundeservice@varanger-kraftnett.no