Installatørinfo

 

På denne siden ligger informasjon for installatører.
For arbeider i målepunkt i lavspentinstallasjoner i Varanger KraftNett sitt nett, stilles følgende krav: http://www.ren.no/web/guest/publikasjoner.

En presisering av hvordan Varanger KraftNett krever arbeidet utført finnes i "dette brevet til installatører" i vårt område fra vår lokalnettsjef.

Pålogging for installatører under menypunktet "Installatørmelding".

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 10
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraftnett.no