Jeg flytter inn
Ved innflytting må du lese av målerstanden på strømmåleren, og rapportere den til oss, sammen med opplysninger om din kontaktinformasjon. Det inngås dermed en nettleieavtale mellom deg som nettkunde og Varanger KraftNett: Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning, utarbeidet av Energi Norge og Forbrukerombudet. 

Husk å melde fra til Varanger KraftNett når du flytter!

Husk at Varanger KraftNett ikke er en strømleverandør – du er selv ansvarlig for å skaffe deg en strømavtale med en strømleverandør etter at du har inngått nettleieavtale med oss.

Her kan du lese om hvordan du kan skaffe deg en strømleverandør.

Dersom du ikke velger deg en strømleverandør, vil du få leveringspliktig kraft fra Varanger KraftNett. Denne tariffen er dyrere enn tariff fra strømleverandør, og vi anbefaler derfor at du velger deg en strømleverandør så snart som mulig.

Her kan du lese mer om leveringsplikt.

Jeg flytter ut
Når du flytter ut må du lese av målerstanden og rapportere den til oss sammen med melding om opphør av nettleieavtalen. Du er ansvarlig for strømforbruket frem til vi har mottatt opphørsmelding. Se dokumenter i høyre hjørne.

Vi melder i fra til din strømleverandør om at du har sagt opp ditt abonnement.

Det er til stor hjelp for oss om du oppgir navn på innflytter, eventuelt hvem som er huseier.

Meld flytting her.

Huseier
I de tilfeller hvor Varanger KraftNett ikke mottar ny bestilling av nettleieavtale etter at den gamle er sagt opp, og anlegget heller ikke blir frakoplet og brukes til uttak av elektrisk kraft, vil eier av eiendommen være bruker, og således ansvarlig avtalepart.