• info_alert
  Planlagt strømstans Namdalen Onsdag 27.03.19
  På grunn av arbeid blir det strømstans på følgende strekning: Namdalen. Onsdag 27. mars mellom kl. 08.30 og 15.00. Linjene må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere enn annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding: 78 96 26 99
 • info_alert
  Planlagt strømstans Namdalen Tirsdag 26.03.19
  På grunn av arbeid blir det strømstans på følgende strekning: Namdalen. Tirsdag 26. Mars mellom kl. 08.30 og 15.00. Linjene må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere enn annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding: 78 96 26 99
 • info_alert
  Strømstans Luftjokdalen og deler av søndre Luftjok 28.03.2019
  På grunn av arbeid blir det strømstans på følgende strekning: Luftjokdalen og deler av søndre Luftjok fra klokken 10.00 til klokken 13.00 den 28.03.2019. Linjene må betraktes som spenningsførende i utkoblingstiden. Strømmen kan bli innkoblet tidligere en annonsert. Det tas værforbehold. Feilmelding: 78 96 26 99.
 • info_alert
  Kunngjøring høyspenningslinje Bugøyfjord
  Varanger KraftNett AS har startet arbeidet med å rehabilitere høyspentlinja mellom Klokkerelva og Sopnesmyra i Bugøyfjord. Det bygges ny 22 kV linje i samme trasè som den gamle linjen. I den forbindelse benyttes en omkjøringskabel for å opprettholde strømforsyning til kundene. Denne kabelen vil være spenningssatt med 22kV. Det vil bli satt opp synlig merking. Vi ber alle som ferdes i området å utvise aktsomhet, og det er viktig at kabelen ikke berøres eller flyttes på. Spesielt viktig er det at skiløpere og scooterkjørere ikke krysser kabelen, men benytter offentlig scooterløype eller andre steder der det er merket som krysningspunkter. Arbeidet med linja vil foregå til og med uke 22/2019 Med vennlig hilsen Varanger KraftNett AS

Personvern og informasjonskapsler