Betalingsbetingelse
For kunder som avregnes inntil 12 ganger i året har vi en generell betalingsfrist, 21 dager fra fakturadato. Dersom ikke annet er avtalt vil disse avtalene følges. 
Ved betaling etter forfall, belastes renter og gebyrer i henhold til gjeldende lov og forskrift. Eventuelle renter kommer som tillegg på en senere regning. Dersom Varanger kraft må purre på en regning får du samtidig et inkasovarsel. Ved tilkobling av anlegg, belastes ett tilkoblingsgebyr p.t. kr. 1.900 per gang. Gebyret må betales før tilkobling. Oppmøte for stenging av strøm på grunn av manglende betaling, og som ikke blir utført, faktureres med kr. 500,- pr gang. Dersom ikke sluttregninger blir betalt etter betalingsvarsel/inkassoordre, blir regningen oversendt kreditorforeningen.

Avtalegiro, full oversikt og kontroll   
Du kan betale strømregningen med AvtaleGiro. Du tar da kontakt med banken din og oppretter en avtale om at regninger fra Varanger Kraft skal betales direkte fra kontoen din på forfallsdag. Dette er både en enkel og rimelig måte å betale regninger på.
 
Senest 7 dager før regningen skal betales vil du få tilsendt informasjon som viser hva du skal betale og når regningen blir belastet din konto. Ønsker du ikke at regningen skal betales, kan du lett stoppe den via nettbank, kontofon eller personlig kontakt med banken.
 
Kvittering på at regningen er betalt får du på den månedlige kontoutskriften fra banken.
Ønsker du AvtaleGiro, ta kontakt med banken din.

Bankgiro 
Vanlig faktura blir sendt ut så snart den er produsert. For kunder som mottar akonto-regninger har vi faste forfallsdager i løpet av året. Bruker du noe annet enn den originale blanketten, må alltid kundenummer eller fakturanummer oppgis! Og ved bruk av kontofon og nettbank må alltid KID-nummeret oppgis.
 
Innbetaling av strømregninger skjer til vår konto 4750.63.85438. Husk KID-nummer