Tilknytningsgebyr

Faktureringen av tilknytningsgebyret vil skje over første strømregning etter tilknytningen. Gebyrets størrelse bestemmes ut fra størrelsen på overbelastningsvernet (OV).

 

Type tilknytning - privatkunder
 
Beløp i kroner
Fra- og tilkobling ved arbeid i inntaket
1 050
Luftinnstrekk OV inntil 80A
 5 700
Luftinnstrekk OV mellom 80A og 125A
 6 300
Kabelinnstrekk OV inntil 125A
 11 000
Økning av OV uten skifte av innstrekk   
3 050
Utvidelse fra 1-fase til 3-fase følger reglene for nytilknytning. Satsene er som over.
 
 
Kabel og kabelskap til rekkehus hvor alle leiligheter henter strøm fra felles kabelskap, gebyr pr. leilighet
 
 7 600
Oppsplitting av anlegg (montere flere målere uten skift av innstrekk)
Sammenslåing av anlegg (fjerne målere uten skift av innstrekk)
 
 3 050
Anlegg der vi tidligere har lagt kabel fram til tomt og kabelen ligger i kveil,
dersom kunden selv besørger å legge kabel inn i huset
 
 3 050
 
Normal størrelse på overbelastningsvern (OV) for bolig er 3x63A som tilsvarer ca 25 kW.
Normal størrelse på overbelastningsvern (OV) for fritidsbolig er 3x25A som tilsvarer ca 10 kW.
 
Det er ikke merverdiavgift på tilknytningsgebyr for privatkunder.
 
Prisene gjelder telefrie løsmasser og dersom det er ledig kapasitet i distribusjonsnettet.
© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 10
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraftnett.no