AMS, Automatiske strømmålere

 

 NB: Nå må nettselskap innhente fødselsnummer for alle nettkunder (Se link til høyre)

Klikk her for å registrere fødselsnummer 

Varanger KraftNett AS startet med å byttingen av målere 5.9.17

Klikk på bildene nedenfor for å se når tid din måler står for tur.

 Kart Vadsø (Oversikt).jpg(klikk på bilde ovenfor for full størrelse av Vadsø)

Utrulling av AMS målere SørVaranger 1.jpg (klikk på bilde ovenfor for full størrelse Sør-Varanger del 1)

Utrulling av AMS målere Vardø.jpg 

(klikk på bilde ovenfor for full størrelse av Vardø)

Utrulling av AMS målere Nesseby.jpg (klikk på bilde ovenfor for full størrelse Nesseby)

1.      Hva om jeg har en automatisk strømmåler?

De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre automatiske strømmålere. Derfor får alle nye målere med en rekke nye fordeler:

• Du får bedre informasjon om strømforbruket ditt.
• Du slipper fortsatt å lese av strømmen.
• Den nye måleren leser av strømforbruket hver time, mens den gamle måleren leste av forbruket langt sjeldnere.
• Med hyppige målinger får du bedre oversikt over strømforbruket ditt, og en mer presis faktura.

Måleren varsler strømbrudd
Den nye måleren gjør det mulig for nettselskapet å oppdage – og lokalisere strømbrudd, slik at du kan få strømmen raskere tilbake.

Tilrettelagt for fremtidige løsninger
Måleren kan kobles opp mot nye typer energistyresystemer, som blant annet kan styre varmtvannstank og regulere varme. Kunder som ønsker å benytte slikt tilleggsutstyr, står fritt til å velge leverandør.  

2.      Hvordan fungerer den automatiske strømmåleren?

Gjør deg kjent med den nye strømmåleren

Under i-symbolene på måleren kan du se en forklaring på hvilken funksjon knappene har og hva tekstene betyr. Før musepekeren over i-ene og informasjonen kommer opp. Leser du dette på mobil, må du klikke på i-ene.

Leter du etter spesifikk informasjon eller vil ha oversikt over alle funksjonene på måleren kan du laste ned en enkel brukermanual her

Måler.jpg 

strommaleanimert.svg 

3.       Hva er en automatisk strømmåler?       

En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag.

4.       Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt. Den nye måleren gjør det også mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr. 

5.       Hvem får ny automatisk strømmåler?

Alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler innen 1. januar 2019.

6.       Hvorfor får jeg ny strømmåler?

Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

7.       Hvem har bestemt at nettkundene skal få nye automatiske strømmålere?

Det er myndighetene som har bestemt at alle strømmålerne skal byttes ut med nye automatiske strømmålere. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

8.       Når kan jeg få ny automatisk strømmåler?

Du får ny strømmåler innen 1. januar 2019. Vi starter installasjon av de første strømmålerne 6. september 2017. Detaljert oversikt for de ulike montasjeområdene vil foreligge på et senere tidspunkt. Du får informasjon i god tid før vi kommer og bytter måleren din.

9.       Hva må jeg gjøre for å få ny strømmåler?

Du får informasjon fra nettselskapet ditt i god tid før din måler skal byttes. Det eneste du må gjøre er å være hjemme når montøren kommer for å installere den nye måleren.

10.       Må jeg bytte måler?

Myndighetene har bestemt at alle nettkunder skal få nye automatiske strømmålere. Dette har flere fordeler for deg som kunde.

11.       Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?

·         Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt

·         Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere

·         Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

12.   Er det plass til den nye måleren i sikringsskapet mitt?

De fleste vil ha plass til den nye måleren i sikringsskapet. Ved plassmangel vil montøren finne en alternativ løsning. Det vil ikke koste deg noe ekstra.

13.   Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

14.   Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din.

Nettselskapene er underlagt de samme strenge reglene som bankene når det gjelder personvern og datasikkerhet. All informasjon sendes ved bruk av unike krypteringsnøkler i et lukket nett. Ingen utenforstående har tilgang til dataene, med mindre du selv gir fullmakt til det.

Måleren gjør det ikke mulig å finne ut hvilke rom eller apparater som står for strømforbruket. Det er kun boligens totale strømforbruk som registreres. 

15    Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav. Du finner informasjon om strålefare på nettsidene til Statens strålevern.

16.   Jeg har allerede en automatisk strømmåler, må jeg bytte måler?

Et fåtall av kundene våre har automatiske strømmålere. De nye målerne har en mer avansert teknologi og vil erstatte eldre målere. Det vil si at alle får nye målere.

17.   Hvordan vil dere overføre målerdata?

Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

18.   Hvem skal montere de nye målerne?

Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I ditt nettområde er det Smart Service Norge som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

19.    Hva betyr AMS?

De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

20.    Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

Gå inn på Din kundekonto for å kontrollere og oppdatere dette.

21.    Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

22.    Kan jeg være sikker på at den nye måleren registrerer korrekt strømforbruk?

De nye automatiske strømmålerne er grundig testet og godkjent før installasjon hos kunden. De nye målerne vil derfor måle kundens forbruk korrekt. Hvis du oppdager en økning i strømforbruket etter målerbyttet kan dette ha ulike årsaker:

· Manglende måleravlesninger i tiden før overgang til automatisk måler kan ha medført at du er fakturert for et lavere forbruk enn den strømmen du egentlig har brukt. Dersom dette gjelder deg vil første faktura etter målerbyttet inkludere dette etterslepet, og beløpet på denne fakturaen kan derfor være høyere enn vanlig.

· I noen tilfeller kan din gamle måler ha gått saktere enn den skulle. Dette skyldes mekanisk slitasje i måleren over tid, og har resultert i at du har fått registrert for lavt forbruk.  Dette har kommet deg til gode og «underforbruket» vil aldri bli fakturert. Med automatisk strømmåler vil du nå får korrekt avlesning og faktura basert på reelt forbruk.

Det kan også være andre faktorer som medfører høyere strømregning, som utendørs temperatur og vindforhold, endret forbruksmønster, feil på tekniske installasjoner i din bolig, eller økning i kraftpriser, nettleie og offentlige avgifter.

For å vurdere om forbruket ditt har endret seg er det også viktig å sammenlikne den samme perioden fra år til år (f.eks. sammenlikne januar-februar 2016 med januar-februar 2017). Ta gjerne kontakt med vårt kundesenter hvis du ønsker en vurdering av strømforbruket ditt.

23.     Hvordan er den nye måleren testet?

Hver enkelt måler er testet på fabrikk. Målerne er også godkjent av Direktoratet for måleteknikk (Justervesenet), som har ansvaret for at Norge har en måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og internasjonal tillit.

Målerne har også gjennomgått en grundig typegodkjenning hos NMi i Nederland, et internasjonalt anerkjent selskap med spisskompetanse innen testing og sertifisering. Målerne tilfredsstiller den strenge EU-lovgivningen. 

I tillegg til dette har nettselskapets egne spesialister gjennomført et større testprogram på måleren.

24.      Kan jeg bruke elektriske apparater om natten når jeg får automatisk strømmåler?

Automatiske strømmålere gjør det mulig å innføre en prisstruktur som i større grad varierer gjennom døgnet. Det er myndighetene som bestemmer eventuelle endringer i prisstrukturen.

Dette kan påvirke kundene til å bruke strøm mer rasjonelt i perioder med høy belastning i strømnettet. Kundene må fremdeles ta ansvar for egen brannsikkerhet når de vurderer tidspunkt for bruk av elektriske apparater. Det kan f.eks. være kostnadsbesparende å lade el-bilen om natten, men man bør ikke bruke apparater som har behov for våkent tilsyn, som f.eks. oppvaskmaskin, tørketrommel og vaskemaskin. Automatiske strømmålere kan også om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Dette er apparater som ikke krever kontinuerlig tilsyn.

Den største gevinsten for samfunnet ved automatiske strømmålere ligger i god oversikt over strømforbruket, for å motivere til lavere strømforbruk og endret forbruksmønster. Nettselskapene kan dermed slippe å bygge ut kapasitet basert på å takle de høyeste forbrukstoppene. Å slippe slike investeringer vil også ha en betydning for nettleien i fremtiden.

© Varanger Kraft Telefon: 78 96 26 10
Postadresse: Postboks 704, 9815 Vadsø Feilmelding: 78 96 26 99
Besøksadresse: Nyborgveien 70, 9815 Vadsø kundeservice@varanger-kraftnett.no